Me & Wilma + 4Africa

Vi kom i kontakt med Elin som fortalte oss litt om dem.

Vi er så stolte av å samarbeide med dem og disse veskene har en ekstra betydning <3 

Vi startet 4Africa i 2011, og ut fra dette sprang Me&Wilma som en ren buisness partner, agent og produktutvikler. 4africa drives nå av kvinnene i Uganda, som har overtatt det fulle og hele ansvaret for driften av organisasjonen. Det eksisterer fremdeles en norsk stiftelse som bidrar som motivator, veileder og støttespiller.

Overskuddet 4Africa genererer går først og fremst til å forbedre hverdagen til fattige/hiv/Aids positive kvinner i Uganda.

På senteret i Mutungo utenfor Kampala får kvinnegruppene opplæring i et håndverk som gir dem muligheten til å skape sitt eget levebrød. Her gis opplæring innen hekling, søm og smykke/veske laging. Huset er samlingssted, produksjonslokale og kontor. De som er med i prosjektet får næringsrik mat hver dag og kunnskap om hygiene og hverdagsutfordringer.

4Africa bidrar til at over 100 kvinner har fast jobb med rettferdig og forutsigbar betaling hver eneste fredag. I tillegg får barna til kvinnene gratis barnehageplass/skole takket være støtte av Hannes Lekestue ledelse og foreldre i barnehagen.

Me & Wilma bidrar til at 4Africa’s produkter blir markedsført, solgt og distribuert i den vestlige verden. Vi er opptatt av at dette skal være en fair business der alle får ta del i sin rettmessige andel av verdiskapningen.

Å løfte kvinner opp fra en hard og uforutsigbar hverdag har ringvirkninger langt ut i lokalsamfunnet. Økonomisk og sosialt. Kvinnene i 4africa er rolleforbilder for sine barn, de gir tilbake til samfunnet med sin inntekt, de tar vare på familie og slektninger.

De viser at det går an å skape arbeidsplasser som er gode, utviklende og stabile. Vi ser at mange av kvinnene utvikler grunder egenskaper og ideer for andre inntektsmåter.

Produktene som lages er av svært høy kvalitet. Det gir stolthet for et håndverk, for hverdagen og den fremtiden man drømmer om å skape.

 

Tilbake til bloggen